Víta vás aplikace WEBVisualis pro ISKOV


Na stránkách aplikace WebVisualis získáte přístup k imisním datům naměřeným a archivovaným v databázích. Tyto data jsou prezentovány v tabulkové anebo grafické formě podle nastavení předem připravených projektů. Stačí jen vybrat připravený projekt, nastavit požadovaný interval zobrazení a načíst údaje do aplikace. Požadované údaje budou zpracované, vyhodnocené a zobrazené podle konfigurace vybraného projektu.

Imisní projekty

Imisní projekty jsou základním druhem projektů, které umožňují prezentaci imisních dat v tabulkách anebo grafech. Údaje jsou vyhodnocované na překročení limitů, jsou použity na výpočty průměrů a vyhodnocené do statistik za zadané období. V těchto projektech je možné zobrazení dat v tabulce, v měsíční a roční tabulce, v grafu a ve větrné růžici.

Novinky a zprávy o aplikaci


Nová verze webVisualis
Představujeme vám novou verzi webové aplikace webVisualis 1.1. Tato verze vám umožní zobrazovat všechny potřebné informace o imisních datech a kvalitě ovzduší.
22.2.2014 17:14:00

Aktuální uživatel

Uživatel není přihlášen

Aktuální projekt

Není vybrán žádný projekt.