Imisní monitoring ovzduší
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

csenpl

Masarykovo náměstí

Popis

Typ měřící stanice: dopravní

Typ zóny: městská             

Charakteristika zóny: obytná

Umístění měřící stanice: 
hlavní ulice, rovina - málo zvlněný terén   

Nadmořská výška:
 170 m               

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5-4km)

Adresa lokality : 
Masarykovo nám. 35/15
250 01, Brandýs n/L-St.Boleslav
  
GPS: 50.1859097N, 14.6608236E  

Rozsah monitoringu:
 
 - PM10, PM2.5, PM1 (senzorický prachoměr OPCN3)

Historie monitoringu:
 - 15.5.2019 - začátek monitoringu

Cíl měřícího programu: určení vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva

Vlastník monitoringu:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01, Brandýs n/L-St.Boleslav
Tel.: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
 
Správce měřícího programu, laboratoře, dodavatelé dat:
ENVItech BOHEMIA s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00, Praha 6
Tel.: +420 257 312 750
E-mail: eb@envitech-bohemia.cz
 

Umístění

Galerie