Velká BystřiceImisní monitoring

csen

Umístění

Index kvality ovzduší k 27.1.2023 17:00

Prachové částice o velikosti 10μm - PM10
(24 h. pr.)
[ug/m3]
Prachové částice o velikosti 2.5μm - PM2.5
(24 h. pr.)
[ug/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[ug/m3]
Velká Bystřice231
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.