Velká BystřiceImisní monitoring

csen

Umístění

Index kvality ovzduší k 2.12.2023 4:00

Prach - PM10
(24 h. pr.)
[μg/m3]
Prach - PM2.5
(24 h. pr.)
[μg/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[μg/m3]
Velká Bystřice241
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.