Imisní monitoring ovzduší
Město Hranice

csenpl

Hranice

Popis

Typ měřící stanice: pozaďová

Typ zóny: městská             

Charakteristika zóny: obytná

Umístění měřící stanice: 
Areál Základní školy, rovina - málo zvlněný terén   

Nadmořská výška:
 247 m               

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 - 4 km)

Adresa lokality : 
Hranice
753 01
  
GPS: 49°33'06.8"N 17°43'52.4"E  

Rozsah monitoringu:
 
 - NO, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, PM01, Teplota, Vlhkost, Tlak, Sluneční záření, Úhrn srážek, Rychlost a Směr větru

Historie monitoringu:
 - 14.11.2018 - začátek monitoringu

Cíl měřícího programu: určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva

Vlastník monitoringu:
Městský úřad Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01, Hranice
Tel.: +420 581 828 111
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Správce měřícího programu, laboratoře, dodavatelé dat:
ENVItech BOHEMIA s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00, Praha 6
Tel.: +420 257 312 750
E-mail: eb@envitech-bohemia.cz
 

Umístění

Galerie