Imisní monitoring ovzduší
Město Hranice

csenpl

Hranice - Oxidy dusíku - NOx

Oxidy dusíku - NOx[ug/m3] 1h průměr NOx [ug/m3]

Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.