Česky English GermanImisní monitoring

Index kvality ovzduší k 04.12.2020 15:00
Stanice/ veličina Ozón - O3
(1 h. pr.)
Prašné částice - PM10
(24 h. pr.)
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
Oxid siřičitý - SO2
(1 h. pr.)
Jednotka [ug/m3] [ug/m3] [ug/m3] [ug/m3]
Lázně Hodonín 1 1 1 2
* Podrobnosti k indexu kvality ovzduší
Časy jsou uvedeny ve světovém čase GMT.


  Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR


Lázně Hodonín

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tyto webové stránky slouží návštěvníkům k získání informací o kvalitě ovzduší a meteorologické situaci v Lázních Hodonín.

Imisní monitoring (C) 2014