Česky English German

Imisní monitoring

Index kvality ovzduší k 19.12.2018 02:00
Stanice/ veličina Ozón - O3
(1 h. pr.)
Prašné částice - PM10
(24 h. pr.)
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
Oxid siřičitý - SO2
(1 h. pr.)
Jednotka [ug/m3] [ug/m3] [ug/m3] [ug/m3]
Lázně Hodonín 1 3 2 1
* Podrobnosti k indexu kvality ovzduší
Časy jsou uvedeny ve světovém čase GMT.


  Mapy znečištění ovzduší na ČHMÚ


Lázně Hodonín

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tyto webové stránky slouží návštěvníkům k získání informací o kvalitě ovzduší a meteorologické situaci v Lázních Hodonín.

Imisní monitoring (C) 2014