Česky English German

Imisní limity platné pro celé území České Republiky


Imisní limit pro ochranu lidského zdraví
Škodlivina Doba průměrování Hodnota imisního limitu
NO2 1h
1rok
200 ug/m(max. 18-krát za rok)
40 ug/m3
SO2 1h
24h
350 ug/m(max. 24-krát za rok)
125 ug/m3 (max. 3-krát za rok)
 

Imisní monitoring (C) 2014