Česky English German

Legislativa ochrany ovzduší

Monitoring kvality ovzduší v přírodních léčebných lázních v Hodoníně je prováděn na základě:

Předpisu č.423/2011 Sb. Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, a to dle §9 a 11g.


Dále je oblast ochrany ovzduší legislativně upravena:

1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

2. Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Imisní monitoring (C) 2014