Česky English German

Index kvalitý ovzduší

 
Kvalita ovzduší Index NO2
1h
SO2
1h
neznečištěné 1 0-25 0-25
velmi mírně znečištěné 2 25-50 25-50
mírně znečištěné 3 50-100 50-120
znečištěné 4 100-200 120-350
velmi znečištěné 5 200-400 350-500
znečištěné - ohrožení 6 nad 400 nad 500

Imisní monitoring (C) 2014