Česky English German

  
       
Oxid dusnatý - NO [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Oxid dusičitý - NO2 [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Oxidy dusíku - NOX [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Oxid siřičitý - SO2 [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Ozón - O3 [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Prašné částice - PM10 [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Prašné částice - PM10 [ug/m3]
 

24-hodinový klouzavý průměr
, imisní limit je 50.00 ug/m3
 
 
Prašné částice - PM2.5 [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Prašné částice - PM2.5 [ug/m3]
 

24-hodinový klouzavý průměr

 
 
Celkový polétavý prach - TSP [ug/m3]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Celkový polétavý prach - TSP [ug/m3]
 

24-hodinový klouzavý průměr

 
 
Relativní vlhkost - RH [%]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Srážkový úhrn [mm]


Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Teplota vzduchu - T [ °C]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Globální záření - GLRD [W/m2]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 
Rychlost větru - WV [m/s]
 

Průměrování veličiny je po 1 hod.

 
 

Aktuální data jsou neverifikovaná.

Časy jsou uvedeny ve světovém čase GMT. Středoevropský čas je GMT +1, Středoevropský letní čas je GMT +2.

Imisní monitoring (C) 2014