Loštice
Monitoring ovzdušícsenpl

Umístění

Index kvality ovzduší k 12.6.2024 14:00

Prach - PM10
(24 h. pr.)
[ug/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[ug/m3]
Loštice11
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.