Loštice
Monitoring ovzdušícsenpl

Loštice - Prach - PM10

Prach - PM10[ug/m3] 1h průměr PM10 [ug/m3], imisní limit = 50 ug/m3

Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.