Imisní monitoring 

csen

Umístění

Index kvality ovzduší k 29.5.2024 2:00

Prachové částice - PM10
(24 h. pr.)
[ug/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[ug/m3]
Oxid uhelnatý - CO
(8 h. pr.)
[ug/m3]
Imise a meteo111
Doprava
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

Úvod

Tyto webové stránky slouží návštěvníkům k získání informací o kvalitě ovzduší, meteorologické a dopravní situaci v lokalitě Otrokovice.

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR