Imisní monitoring 

csen

Kontakty

Vlastník systému měření ovzduší:

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

Správce systému měření kvality ovzduší:

Městský úřad Otrokovice
Odbor životního prostředí

Ing. Petr Zakopal
ved. odboru životního prostředí
tel.: +420 577 680 417
e-mail: radnice@muotrokovice.cz

Mgr. Karel Ševčík
referent odd. OPK
tel.: +420 577 680 281

Smluvní provozovatel systému měření kvality ovzduší:

ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 34, 161 00 Praha 6
tel.: +420 257 312 750
e-mail: eb@envitech-bohemia.cz