Imisní monitoring 

csen

Imisní limity platné pro celé území České Republiky


Imisní limit pro ochranu lidského zdraví
Škodlivina Doba průměrování Hodnota imisního limitu
PM10 24h
1rok
50 ug/m3 (max. 35-krát za rok)
40 ug/m3
PM2.5 1rok 25 ug/m3
NO2 1h
1rok
200 ug/m(max. 18-krát za rok)
40 ug/m3
CO maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 10000 ug/m3