Imisní monitoring 

csen

Legislativa ochrany ovzduší

Legislativně je oblast ochrany ovzduší upravena:

1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

2. Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích