Imisní monitoring 

csen

Index kvalitý ovzduší

 
Kvalita ovzduší Index NO2
1h
PM10
24h
CO
8h
neznečištěné 1 0-25 0-20 0-1000
velmi mírně znečištěné 2 25-50 20-40 1000-2000
mírně znečištěné 3 50-100 40-70 2000-4000
znečištěné 4 100-200 70-90 4000-10000
velmi znečištěné 5 200-400 90-180 10000-30000
znečištěné - ohrožení 6 nad 400 nad 180 nad 30000