Imisní monitoring 

csen

Imise a meteo - Oxidy dusíku - NOX

Oxidy dusíku - NOX[ug/m3]

Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.