Štětí

Popis

Popis měřící stanice: Měření imisí a meteorologie.

Umístění měřící stanice: V areálu Základní školy T.G.Masaryka.

Nadmořská výška: 158m

Adresa lokality:
9. května 444
411 08, Štětí

GPS
: 50°27'15.0''N, 14°22'27.3''E

Rozsah monitoringu: SO2, NO, NO2, NOx, O3, H2S, TRS, PM10, PM2.5, PM01, TEMP, HUMI, WD, WV, GLRD, PRES


base.map

Galerie